HAI PHONGに連絡
お問い合わせ

1. 住所:HA NOI市TAY HO区PHU THUONG町LAC LONG QUAN通り713号

2. ダナン支社:DA NANG市NGU HANH SON区HOA QUY町TRAN DAI NGHIA通り136号

3. ホーチミン支社:HO CHI MINH市THU DUC区BINH THO町DAN CHU通り3号

4. 日本:東京都港区新橋4-30-4 藤代ビル3階

5. 名古屋:千種区清住町2-31-25コーレルコート東山206号

ググルマップで私たちを見つける